CÁC MẪU TÓC ĐẸP TẠI SALON VIỆT TÙNG

GIỜ MỞ CỬA

  • Monday                                         08:00 – 20:00
  • Tuesday                                        08:00 – 20:00
  • Wednesday                                  08:00 – 20:00
  • Thursday                                      08:00 – 20:00
  • Friday                                            08:00 – 20:00
  • Saturday                                       08:00 – 20:00
  • Sunday                                          08:00 – 20:00
Đặt Lịch NGAY

Cắt tóc mái 50K

Cắt tóc nữ 200K

Sấy tóc 100K

Nhuộm chân tóc 400K

Nhuộm tóc ngắn 800K

Nhuộm tóc vừa 1.000K

Nhuộm tóc dài 1.200K

Nhuộm Highlight 1/4 500K

Nhuộn Higlight 1/2 900K

Nhuộm Highlight cả đầu 1.500K

Uốn duỗi chân tóc 500K

Uốn duỗi tóc dài 1.200K

Uốn duỗi tóc tém 700K

Hấp dầu 300K

Phục hồi tóc ngắn 500K

Phục hồi tóc dài 800K

Phục hồi KARATIN tóc ngắn 1.200K

Phục hồi KARATIN tóc dài 2.000K

Phủ bóng ELUMEN tóc ngắn 1.200K

Phủ bóng ELUMEN tóc dài 2.000K

essay writing service

Tẩy tế bào chết da đầu 500K

Gội đầu thường 70K

Gội đầu phục hồi 100K

XEM THÊM BẢNG GIÁ CỤ THỂ

CÁC NHÀ TẠO MẪU TÓC CHUYÊN NGHIỆP

VÕ VIỆT TÙNG
Nhà TẠO MẪU

Kinh nghiệm 5 đến 10 năm


Nhà Tạo Mẫu 2

Lorem ipsum..


Nhà Tạo Mẫu 3

Lorem ipsum..


Nhà Tạo Mẫu 4

Lorem ipsum..